Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 24 Lipiec 2024    |    Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

Dodatkowy nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Pszczyna

Informujemy, iż Gmina Pszczyna ogłasza dodatkowy nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Pszczyna. Program realizowany będzie zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miejską w Pszczynie Uchwałą nr XXXV/393/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

WIĘCEJ TUTAJ

 

Zebranie Wiejskie 20 sierpnia 2018 r.

W salce OSP 20 sierpnia o godz. 18:00 odbędzie się Zebranie  Wiejskie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy.

OBWIESZCZENIE

 

SOŁTYS SOŁECTWA PIASEK ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA  

NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 20.08.2018 R O GODZ. 18.00

W SALCE PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ,

UL. KATOWICKA 63

 

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Pszczyna.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w porze nocnej tj. pomiędzy godz. 2200 a 600, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad zebrania.

Bezpłatne czipowanie psów

W Gminie Pszczyna istnieje możliwość bezpłatnego oznakowania swojego psa. Urząd Miejski uruchomił program identyfikacji i rejestracji psów mający na celu zapobieganie bezdomności zwierząt.

plakat czipowanie psow

 

Czytaj więcej: Bezpłatne czipowanie psów

Uzupełnianie danych w ewidencji budynków

Starosta Pszczyński informuje, że od czerwca do grudnia br. trwać będą prace dotyczące uzupełniania danych w ewidencji budynków i gruntów na terenie naszego sołectwa. Upoważnieni pracownicy firmy geodezyjnej będą sprawdzać przeznaczenie budynków znajdujących się na posesjach oraz to, czy widnieją one w istniejących rejestrach i mapach. Ewentualne niezgodności będą uzupełniane. Zbierane informacje będą służyć wyłącznie aktualizacji rejestrów i dostosowaniu ich do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Czytaj więcej: Uzupełnianie danych w ewidencji budynków

Wycieczka do Wrocławia

Zarząd KGW i KR organizuje wycieczkę do Wrocławia, dnia 07 lipca 2018r.

Wyjazd o godzinie 6:00 spod Ośrodka Kultury Kaniówka.

Koszt wycieczki wynosi 140 zł - bilet normalny a 130 zł bilet emeryci.

Cena zawiera wstępy, przewodnika, transport i ubezpieczenie.

W programie wycieczki zwiedzanie:

- Starego Miasta

- Panoramy Racławickiej

- Zoo i Afrykarium

- Fontanny Multimedialnej.

Zapisy przyjmuje pani Małgorzata Anderko pod numerem telefonu: 795-028-780  do 20 czerwca. 

Zainteresownych mieszkańców  prosi się o kontakt telefoniczny z organizatorem. 

Serdecznie zapraszamy.

Rozbudowa ZSP

14 maja 2018 r. Urząd Miejski w Pszczynie podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku. Wykonawca został wybrany  w drodze przetargu. Budowę łącznika (nr 2 mna mapie) pomiędzy szkołą a nowym przedszkole i nadbudowę jednego z segmentów szkoły ( nr4 na mapie) wykona Konsorcjum: „Ziobro” S.C. R.D. Ziobro. M. Ziobro-Wróbel, S. Caputa – Lider konsorcjum, ul. Tkacka 3, 43-200 Pszczyna, Zakład Robót Budowlanych  - R. Ziobro, ul. Tkacka 3, 43-200 Pszczyna.

 

Dodatkowe środki z budżetu gminy dla Piasku

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej dnia 24 maja  w uchwale zmian w budżecie gminy na rok 2018: 

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i dostosowanie budynku położonego w Piasku przy ul. Szkolnej 2 do wymagań szkoły w kwocie 400.000 zł”. W ramach tych środków zostanie wyremontowany budynek starego przedszkola i powstaną  w nim dodatkowe sale szkolne.

- zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Tuwima i Kochanowskiego w Piasku o kwotę 103.700 zł. 

- wprowadzono zakup inwestycyjny pn. „Zakup lekkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP w Piasku w kwocie 200.000 zł” w tym 100.000 zł otrzymanego dofinansowania  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

- w  ramach inwestycji oświetleniowych 65.000 zł przeznaczonych zostanie na oświetlenie części Alei Dębowej - etap I.

Uwaga rolniku! Zgłoś pomocnika przy zbiorach!

Uwaga rolniku! Zgłoś pomocnika przy zbiorach!

W rolnictwie praca trwa przez cały rok, a już niedługo sezon w pełni. 18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

13 kwietnia 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te wprowadzają nowy status w ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. pomocnika rolnika, a także nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej – umowy o pomocy przy zbiorach, na podstawie której pomocnik będzie świadczył pomoc w gospodarstwie rolnika. 

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

Czytaj więcej: Uwaga rolniku! Zgłoś pomocnika przy zbiorach!

INFORMACJA -PODATEK II RATA 2018

Informuję , że wpłaty II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego będą przyjmowane w sołtysówce w dniach:

- 14 maj  8:00-12:00

- 15 maj  15:00-18:00

-  16 maj  8:00-12:00

Serdecznie zapraszam

Sołtys Barbara Psik

Odpady wielogabarytowe wiosna 2018

Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Pszczyna odbędzie się zgodnie z przyjętym harmonogramem.  

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

- stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję najpóźniej do godz. 7.00 w dniu ich odbioru.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!

Harmonogram:

PIASEK   poniedziałek 14-05-2018  (na zachód od Alei Dębowej, Aleja Dębowa)

PIASEK  wtorek           15-05-2018 (na wschód od Alei Dębowej), OŚ. POLNE DOMY bez ul. Bieruńskiej, Pionierów, Braci Jędrysików,Studzienickiej, Żeglarskiej

 

 

 

Spotkanie rodziców trzecioklasistów z Burmistrzem Pszczyny

Dnia 19 kwietnia o godz.17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Pszczynie odbędzie się spotkanie Burmistrza Pszczyny z rodzicami uczniów klas trzecich. Spotkanie jest skutkiem protestu rodziców w związku z planami połączenia klas.

 

Nowe siłownie plenerowe

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na wykonanie siłowni zewnętrznych w pszczyńskich sołectwach. W gminie pojawi się 9 nowych miejsc do ćwiczeń. Dodatkowo jedna z siłowni zostanie doposażona w elementy ćwiczeniowe. Zostanie też wykonane oświetlenie jednego boiska oraz wymieniona nawierzchnia i oświetlony teren rekreacyjny. W naszym sołectwie siłownia powstanie obok placu zabaw przy ul. Słowackiego. Zostanie wybudowanych pięć podwójnych urządzeń do ćwiczeń. Projekt jest realizowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”. Roboty mają zakończyć się w sierpniu br. Wartość projektu wynosi ok. 650 tys. zł. Projekt został dofinansowany kwotą 388 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostała część pochodzi ze środków budżetu gminy Pszczyna. Zadanie realizować będzie firma MTR S.C. Tomasz Czembor Rafał Czembor z Czarkowa.     

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj