Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 8 Lipiec 2020    |    Imieniny: Elżbieta, Adrian, Edgar

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE za 2017

SOŁTYS SOŁECTWA PIASEK ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA 

NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE, 

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9.04.2018 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 17.00 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10, UL. SZKOLNA 4

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2017, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu. 

5. Realizacja zadań w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

6. Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie. 

7. Informacja Straży Miejskiej na temat działań skierowanych do walki ze smogiem, w tym informacja dotycząca wyników przeprowadzonych kontroli palenisk w budynkach na terenie gminy Pszczyna. 

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych zwierząt.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad zebrania.

W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.

 

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj