Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 24 Lipiec 2024    |    Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

Budżet Obywatelski 2018 - GŁOSOWANIE OD 15 WRZEŚNIA.

Jak co roku we wrześniu rozpocznie się  głosowanie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok kolejny. Nasze propozycje do PBO 2018 pozytywnie przeszły proces weryfikacji formalnej i merytorycznej. Najważniejszy etap czyli walka o głosy społeczności lokalnej zacznie się 15 września i potrwa do 01 października br. Głosować  będzie można za pośrednictwem panelu do głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl oraz, dla wszystkich nie korzystających z Internetu, na tradycyjnych kartach do głosowania.

Poniżej przedstawiamy Państwu dokładne adresy, daty i godziny przeprowadzenia głosowań w formie papierowej w naszym sołectwie:

Czytaj więcej: Budżet Obywatelski 2018 - GŁOSOWANIE OD 15 WRZEŚNIA.

Uchwała antysmogowa obowiązuje

Od 01 września nie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%. Głównym celem uchwały antysmogowej ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw. Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych.

Teraz użytkownicy mają określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. 

Źródło:  pszczyńska pl

Do dnia dzisiejszego nie ma konkretnych informacji na temat dofinansowania i składania wniosków dot. dofinansowania wymiany kotłów i termomodernizacji. Więcej informacji powinno ukazać się po 6 września prosimy o śledzenie strony UM oraz portali społecznościowych i informacyjnych.

 

Informacja dot. podatku - III rata 2017

Informuję, iż III rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego będzie przyjmowana w Sołtysówce w dniach:

12 września (wtorek) w godz. 15.00 - 18.00

13 września (środa) w godz. 9.00 - 12.00

14 września (czwartek) w godz. 15.00 - 18.00

15 września (piątek) w godz. 9.00 - 12.00

Sołtys Barbara Psik

Wycieczka do Lichenia 2017

Zarząd KR i KGW serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę do Lichenia w dniach 16-17 września 2017 r. Wyjazd spod Ośrodka Kultury Kaniówka o godzinie 7.00, koszt wycieczki 120 zł w tym: przejazd, nocleg, przewodnik, ubezpieczenie. Zapisy na wycieczkę oraz więcej informacji u pani Małgorzaty Anderko pod numerem telefonu 795-028-780.

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

„Segreguję, koszę, kompostuję” pod takim hasłem Urząd Miejski w Pszczynie uruchamia program bezpłatnego użyczania mieszkańcom kompostowników o poj. 900 l. - dla  nieruchomości zamieszkałej. W poniedziałek 31 lipca rozpocznie się nabór wniosków. 

Czytaj więcej: Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

Spotkanie w sprawie planów PKP dot. Piasku

Dnia 24 lipca br (poniedziałek) o godz. 17.00 w salce środowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku ul. Katowickiej 63 odbędzie się spotkanie z projektantem i przedstawicielami PKP PLK SA. w sprawie „koncepcji remontu linii E65 na wysokości sołectwa Piasek”. Na spotkaniu zostanie omówiony zakres planowanej inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami

Wniosek radnej B. Psik dot. koncepcji projektu remontu linii E65 na wysokości sołectwa Piasek oraz odpowiedź

źródło: http://bip.pszczyna.pl/

Od 17 czerwca nowe zasady wycinki drzew

To już ostatnie dni, kiedy właściciel nieruchomości może wyciąć drzewo bez jakiejkolwiek kontroli gminy. W piątek opublikowano nowelizację, która zaostrza złagodzone na początku roku przepisy ustawy o ochronie przyrody - wracają pomiary obwodów na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci wycinki, a gminni urzędnicy będą w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.

Czytaj więcej: Od 17 czerwca nowe zasady wycinki drzew

Pszczyński Budżet Obywatelski 2018

Piątego czerwca rozpoczynamy kolejny proces materializacji Państwa pomysłów na otaczającą nas rzeczywistość. Mamy, tradycyjnie już, do zagospodarowania 2 000 000 zł. Propozycję należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej, lub po prostu wpaść przy okazji do urzędu, gdzie pracownicy udostępnią dokumenty i udzielą stosownej pomocy.

więcej

Informacja Burmistrza w sprawie utrzymywania rowów melioracyjnych

Szanowni Państwo, 

apeluję i proszę wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o wykonywanie obowiązku ich konserwacji i bieżące utrzymanie w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie: wykaszanie, usuwanie zakrzewienia, odmulanie dna rowu, naprawa wylotów drenarskich. 

Rowy stanowią ciąg sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego utrzymywania powoduje zagrożenie podtopieniowe. 

Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych dokonywana była na całej długości. Konserwacja rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał właściwego utrzymania końcowych odcinków rowów. Z budżetu gminy nie mogą być finansowane obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości.

W sytuacji nie wywiązywania się z obowiązków określonych ustawą, decyzję zobowiązującą do wykonania konserwacji rowów wydaje Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Jeśli którykolwiek z właścicieli korzystających z danego rowu melioracyjnego ma zastrzeżenia, co do wykonywania obowiązku utrzymania tego rowu przez innych właścicieli tegoż rowu, powinien zwrócić się z wnioskiem do starosty o wydanie stosownej decyzji określającej wykonanie tego obowiązku. Problem przymuszenia do udrożnienia rowu leży w gestii jednego z właścicieli rowu (w drodze powództwa cywilnego) bądź Starosty pszczyńskiego, jako organu właściwego w wyżej wymienionej sprawie. W myśl art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawa wodnego    (Dz. U. 2015r., poz.469), utrzymywanie urządzeń wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, a jeśli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

Jeżeli obowiązek, o którym mowa powyżej, nie jest wykonywany, to organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy ich wykonania.

Mając na uwadze powyższe proszę o prawidłowe wykonanie wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie właściwego utrzymania rowów. 

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol

Pomóż piłkarzom z Piasku - wybory w Czarnych

Zarząd KS Czarni Piasek zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego zostaną wybrani nowi członkowie zarządu. - Pomóżmy naszemu klubowi - apeluje sekretarz KS Czarni Piasek, Michał Pawlak.

8 czerwca 2017 r.  o godzinie 18.0  w siedzibie klubu (ul. Słowackiego 22) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Klubie Sportowym Czarni Piasek. Zarząd klubu zaprasza wszystkich sympatyków piłki nożnej z naszej miejscowości. - Brakuje nam rąk do pomocy. Drużyna seniorów pewnie zmierza po awans do klasy A, juniorzy są w ścisłej czołówce swoich rozgrywek. Pracy jest jednak sporo, dlatego w imieniu zarządu zapraszam wszystkich tych, którym los naszego klubu nie jest obojętny. Nie trzeba mieć pieniędzy, wystarczy trochę wolnego czasu i chęci do działania - zaprasza Michał Pawlak, sekretarz KS Czarni Piasek.

 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 16 maja 2017r.

 Zawiadamia się, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice-Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E 60) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. Inwestycją objęte są między innymi nieruchomości w Piasku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia  w  Wydziale  Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w godzinach od 9.00 do 14.00, pok. 523 (IV piętro, tel. 32 20 77 523)  w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia tj. dnia 23 maja 2017r. (tablica ogłoszeń UM Pszczyna). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

obwieszczenie

 (Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek [pogrubiono działki podlegające podziałowi])

Zarząd KGW i KR organizuje wycieczkę

Zarząd KGW i KR organizuje wycieczkę na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej, dnia 03 czerwca 2017 r. (sobota) wyjazd spod Ośrodka Kultury Kaniówka  o godz. 7 00. Zapisy i więcej informacji u Pani Małgorzaty Anderko pod numerem telefonu 795028780. W wycieczce mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Piasku. Serdecznie zapraszamy.

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj