Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 21 Maj 2019    |    Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Przebudowa rowu przy ulicy Katowickiej

Przebudowa rowu przy ulicy KatowickiejMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Powiatowi Pszczyńskiemu dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w kwocie 280.000,00 zł, w formie promesy na przebudowę odwodnienia części ul. Katowickiej w Piasku.
Przebudowany zostanie odcinek na długości ok.189 od skrzyżowania ul. Słonecznej w kierunku skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich. Według kosztorysu inwestorskiego, wartość zadania wynosi prawie 350.000,00 zł. Z czego wspomniane 280.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji. W ramach prac planowane jest zarurowanie rowu przydrożnego, odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika po robotach oraz wykonanie drenażu.

Impreza Andrzejkowa

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA GŁOSY

Z radością informujemy, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców Piasku, tegoroczny Pszczyński Budżet Obywatelski okazał się naszym dużym sukcesem. Do Piasku popłyną środki zarówno z puli projektów ogólnogminnych jaki i puli projektów lokalnych. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy głosowali, zachęcali do głosowania swoich znajomych i członków rodziny. To nasz wspólny sukces.

Szczególnie cieszy nas wygrana w głosowaniu na projekty ogólnogminne, dzięki której pozyskaliśmy środki na remont cmentarza komunalnego 100 tys zł. Łącznie na projekt „Remont cmentarza komunalnego - wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei” oddano 1268 głosów.

Aż 748 głosów oddano na nasz lokalny projekt „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku przy ulicy Katowickiej 63; Ośrodek Kultury Kaniówka i Salka Środowiskowa przy OSP oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Słowackiego”.

Nasze projekty uzyskały największą liczbę głosów w obu kategoriach.

 Dla zainteresowanego obserwatora dało się zauważyć niepokojącą sytuację polegającą na znacznym i gwałtownym przyroście głosów na jednym z projektów ogólnogminnych. W przeciągu dwóch dni na projekt oddano ponad 800 głosów. Sytuacja ta wzbudziła obawy wnioskodawców naszego projektu o nieprzestrzeganie regulaminu głosowania Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Postanowiliśmy zwrócić się na piśmie  do Burmistrza Pszczyny Pana Dariusza Skrobola o wyjaśnienie tej sprawy. W załączniku pismo i odpowiedź.

 

Pismo do Burmistrza

Odpowiedź Burmistrza

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZBIÓRKI ODPADÓW

Urząd Miejski w Pszczynie informuję, że 7 i 10 października w Piasku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych;

 

 

7 października (w piątek) obsługiwane będą posesje położone na zachód od Alei Dębowej oraz Aleja Dębowa,

10 października (w poniedziałek) - posesje położone na wschód od Alei Dębowej.

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZBIÓRKI ODPADÓW

Od dziś głosujemy prosimy o głosy

Pszczyński Budżet  Obywatelski 2017 - zadania z Piasku

Rada Sołecka w Piasku złożyła dwa wnioski projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Jeden projekt lokalny  nr 48 LOKALNE/PIASEK/Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku przy ulicy Katowickiej 63; Ośrodek Kultury Kaniówka i Salka Środowiskowa przy OSP oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Słowackiego na kwotę 101 633,67 zł. Projekt ten zakłada remont Kaniówki, który polegać będzie na odkryciu i wzmocnieniu fundamentów, izolacji pionowej i poziomej fundamentów, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, pomalowaniu ścian zewnętrznych budynku. W salce środowiskowej przy OSP zaplanowano zakup i zamontowanie klimatyzacji oraz rolet zewnętrznych. Projekt dotyczący modernizacji placu zabaw zakłada wymianę starych i zniszczonych urządzeń zabawowych – „domek ze zjeżdżalniami” oraz  „huśtawki z oponami”. 

tu zagłosuj

Drugi nasz projekt to projekt ogólnogminny  nr 7 OGÓLNOGMINNE/Remont cmentarza komunalnego – wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei. Projekt na kwotę 100 000,00 zł, którego założeniem jest: wykonanie projektu nowych  alejek na cmentarzu oraz ich budowę poprzez ułożenie chodników z tej samej kostki brukowej z której wykonana jest główna aleja. Wymianę głównej bramy i furtki, zdemontowaniu starych zniszczonych elementów i wymianie na nowe. Wymianie tablicy informacyjnej i 2 ławek. Zakup 2 koszy na śmieci. Demontaż starych i montaż nowych elementów w te same miejsca. Montaż koszy obok ławek, nasada  krzewów wokół toalet. Planuje się budowę oświetlenia głównej alei - wykonanie projektu i montaż kilku energooszczędnych latarni (niskie parkowe).

tu zagłosuj

16 września br zaczyna się najważniejszy etap, walka o głosy społeczności lokalnej - mieszkańców Piasku – w przypadku projektów lokalnych. Na projekty ogólnogminne głosują mieszkańcy całej gminy Pszczyna. Pamiętajmy, jedynym, prawdziwym gwarantem przekazania projektu do realizacji jest szerokie poparcie społeczne. A więc, zachęcam Państwa już dziś do głosowania i poparcia naszych projektów, bo tak naprawdę to wszystko w Państwa rękach równocześnie to czy dane propozycje zostaną ujęte w Budżecie Gminy na rok 2017 i zrealizowane w przyszłym roku. Zasady tegorocznego głosowania zgodnie z regulaminem są następujące:

•głosować mogą mieszkańcy gminy Pszczyna, którzy ukończyli 15 lat ( do 16.09.2016 r. włącznie)

•oddajemy jeden głos na projekt lokalny i jeden głos na projekt ogólnogminny 

•głosujemy w wersji elektronicznej www. i tradycyjnie papierowej

•głosujemy od 16 września br od godz. 00:00 do 02 października br do godz. 00:00

•głosowanie w wersji papierowej przeprowadzone będzie na opieczętowanych kartach do głosowania, które wrzucane będą przez Państwa do opieczętowanej i zaplombowanej urny wyborczej w udostępnionych miejscach.

•na karcie do głosowania stawiamy znak „X” przy projekcie na który chcemy oddać głos, wpisujemy imię i nazwisko, PESEL, podpisujemy oświadczenia.

Liczę na Państwa zaangażowanie i poparcie naszych wniosków. Oddając swój głos na nasze projekty dołożycie Państwo starań aby w naszym sołectwie w przyszłym roku  pozostało ponad 200 000,00 zł w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego i niezależnie od tego co znajdzie się w budżecie gminy na rok 2017. Te zadania będą naszymi „pewniakami”. Wierzę, że wspólnie uda się nam zrealizować powyższe inwestycje a środki te zostaną w Piasku. Wystarczy tylko oddać swój głos na projekt ogólnogminny nr 7 i lokalny nr 48. Sięgnijmy po tę możliwość i zainwestujmy w wizerunek Piasku.

Gdzie i kiedy można oddać głos metodą papierową:

W każdą sobotę i niedzielę (począwszy od niedzieli 18 września) przed i po mszy św. przy domu parafialnym

W OSP w każdą środę w godzinach 16:30 – 17:30

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 -21:00 ul. Jasna 8 (Marek Głombek)

 

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na mocy Uchwały Nr XXIII/257/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2016 r. zmianie ulega stawka opłaty, która będzie wynosić 10,80 zł od osoby na miesiąc jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności po zmianie stawki, tj. do 10 października 2016 r.
źródło UM

Co słychać u Pioskowian …

Co słychać u Pioskowian …Ostatnio nasz zespół zaprezentował się w repertuarze ludowym na kilku większych imprezach: w maju na XXXX Spotkaniach pod Brzymem, w lipcu na XXXXIX Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej, a w sierpniu na VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Poraju. W konkursach w Brennej i Poraju w kategorii zespołów obrzędowych zajął III miejsce przedstawiając obrzęd pt. "Pioskowska Majówka" czyli nabożeństwo majowe przy kapliczce z lat 1930-1948.

Zaproszenie zespołu Pioskowianie

Pioskowianie w czerwcu ćwiczyli śpiew z instruktorem muzycznym, panią Barbarą Garus. Warsztaty będą kontynuowane  od 06 września w każdy wtorek o godzinie  17.00 w Ośrodku Kultury "Kaniówka". Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na próby!

Siłowania i puzle już są …

31 sierpnia zostały odebrane prace na placu budowy siłowni zewnętrznej na terenie przed Orlikiem i puzlowanie przed sceną obok Kaniówki. Zadania wykonane zostały w ramach realizacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. W ramach tego zadania pozostało jeszcze wybudowanie oświetlenia bocznej ul. Katowickiej (droga obok Kaniówki). Latarnie typu led, powinny zaświecić tam na przełomie września/października.

Remont chodnika przy ul. Katowickiej

W najbliższym czasie ruszy I etap remontu chodnika przy ul. Katowickiej. Na odcinku długości 108m zostanie wymieniona nawierzchnia oraz wykonane zostaną zjazdy. Koszt remontu tego odcinka wyniesie prawie 63.000,00zł. Zadanie zrealizowane zostanie ze środków pochodzących z budżetu  gminy Pszczyna 54.000,00zł w tym 14.000,00zł środki Rady Sołeckiej i z budżetu powiatu pszczyńskiego 9.000,00zł. Na początek zostanie wyremontowany najgorszy fragment tego chodnika. Projekt zakłada remont na odcinku ok. 230m do zjazdu do firmy Eko Tom. Powiat nie znalazł jednak środków na realizację tego zadania w całości. Pierwszy etap remontu chodnika, finansowany jest w większości przez gminę Pszczyna, która udzieliła Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację tego zadania. Termin wykonania prac upływa 14 października br.

Kolejne latarnie ledowe

W minionym miesiącu rozpoczęto dobudowę oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Leśnej lampami ledowymi. Doświetlono boczny odcinek Jasnej o długości 180m od zjazdu z ul. Słowackiego. Zamontowanych zostało tam 5 latarni. Projekt kosztował 4.000zł, natomiast dobudowa 20.565zł.
Równocześnie toczyły się prace dobudowy oświetlenia na ul. Leśnej na odcinku 290m od numeru 81. Ustawiono 6 nowych latarni. Projekt kosztował 4.500zł, a dobudowa 27.530zł.

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj