Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 10 Lipiec 2020    |    Imieniny: Amelia, Filip, Witalis

OGŁOSZONO PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ ULICY MICKIEWICZA

Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Piasku wraz z kanalizacją deszczową”

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Piasku wraz z kanalizacja deszczową”. Zadanie obejmuje w szczególności: Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. Przebudowę odcinka drogi gminnej od długości 449,72 m, w szczególności: - wykonanie nawierzchni drogi o konstrukcji: 10 cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/16 stabilizowanego, 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechaniczne, 20 cm – grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, geowłóknina, RAZEM – 78cm - odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach urządzeniowych, - przebudowa zjazdów, - ustawienie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, - przebudowa przepustów, - budowa niezbędnych umocnień skarp. Budowa kanalizacji obejmuje: - wykonanie 556 mb rurociągu kanalizacji, - zabudowa 5 wpustów ulicznych fi 500 mm - zabudowa 15 studni rewizyjych betonowych fi 1200 mm i jednej 1500 mm, - wykonanie wylotu kanalizacji z zabezpieczeniem skarp płytami ażurowymi, - wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i przekazanie jej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej Szczegółowy zakres przedmiotu określony jest w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ 

szczegóły

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj