Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 23 Maj 2018    |    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz

INFORMACJA -PODATEK II RATA 2018

Informuję , że wpłaty II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego będą przyjmowane w sołtysówce w dniach:

- 14 maj  8:00-12:00

- 15 maj  15:00-18:00

-  16 maj  8:00-12:00

Serdecznie zapraszam

Sołtys Barbara Psik

Odpady wielogabarytowe wiosna 2018

Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Pszczyna odbędzie się zgodnie z przyjętym harmonogramem.  

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

- stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję najpóźniej do godz. 7.00 w dniu ich odbioru.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!

Harmonogram:

PIASEK   poniedziałek 14-05-2018  (na zachód od Alei Dębowej, Aleja Dębowa)

PIASEK  wtorek           15-05-2018 (na wschód od Alei Dębowej), OŚ. POLNE DOMY bez ul. Bieruńskiej, Pionierów, Braci Jędrysików,Studzienickiej, Żeglarskiej

 

 

 

Spotkanie rodziców trzecioklasistów z Burmistrzem Pszczyny

Dnia 19 kwietnia o godz.17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Pszczynie odbędzie się spotkanie Burmistrza Pszczyny z rodzicami uczniów klas trzecich. Spotkanie jest skutkiem protestu rodziców w związku z planami połączenia klas.

 

Nowe siłownie plenerowe

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na wykonanie siłowni zewnętrznych w pszczyńskich sołectwach. W gminie pojawi się 9 nowych miejsc do ćwiczeń. Dodatkowo jedna z siłowni zostanie doposażona w elementy ćwiczeniowe. Zostanie też wykonane oświetlenie jednego boiska oraz wymieniona nawierzchnia i oświetlony teren rekreacyjny. W naszym sołectwie siłownia powstanie obok placu zabaw przy ul. Słowackiego. Zostanie wybudowanych pięć podwójnych urządzeń do ćwiczeń. Projekt jest realizowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”. Roboty mają zakończyć się w sierpniu br. Wartość projektu wynosi ok. 650 tys. zł. Projekt został dofinansowany kwotą 388 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostała część pochodzi ze środków budżetu gminy Pszczyna. Zadanie realizować będzie firma MTR S.C. Tomasz Czembor Rafał Czembor z Czarkowa.     

Będzie rozbudowa ZSP w Piasku

Urząd Miejski w Pszczynie w marcu ogłosił postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku szkoły. Urząd Miejski sfinansuje zadanie z środków własnych Gminy. Inwestycja ma zostać zrealizowana najpóźniej do dnia 30.08.2019 roku. Więcej informacji o zamówieniu i projekt na stronie:

http://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-postepowania-przetargowego-na-realizacje-zadania-pn-rozbudowa-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-piasku

Nabór na Młodego Strażaka

Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku ogłasza nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której członkami mogą zostać chłopcy i dziewczęta uczęszczający do szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem działań MDP jest między innymi podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, rozwój sprawności fizycznej poprzez udział  w zawodach OSP, nauka zasad pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach działalności MDP oprócz teorii miejsce mają także ciekawe zajęcia praktyczne, wycieczki, zawody itp. Zapraszamy na zbiórki szkoleniowe do naszej remizy  w każdą sobotę o 10:00.

Naczelnik OSP Krystian Pastuszka

 

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE za 2017

SOŁTYS SOŁECTWA PIASEK ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA 

NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE, 

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9.04.2018 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 17.00 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10, UL. SZKOLNA 4

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2017, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu. 

5. Realizacja zadań w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

6. Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie. 

7. Informacja Straży Miejskiej na temat działań skierowanych do walki ze smogiem, w tym informacja dotycząca wyników przeprowadzonych kontroli palenisk w budynkach na terenie gminy Pszczyna. 

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych zwierząt.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad zebrania.

W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.

 

Podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny 2018 (1 rata)

Sołtys Piasku zaprasza po odbiór decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na rok 2018. Decyzję będzie można odebrać Sołtysówce (ul. Sucharskiego 1) w dniach:

- 05 marca (poniedziałek) 8:00-12:00

- 06 marca (wtorek) 14:00-18:00

- 07 marca (środa) 8:00-12:00

- 08 marca (czwartek) 14:00 - 18:00

- 09 marca (piątek) 8:00 - 12:00

- 10 marca (sobota) 8:00 - 12:00

- 12 marca (poniedziałek) 14:00 - 18:00

- 13 marca (wtorek) 7:30 - 11:30

- 14 marca (środa) 14:00 - 18:00

- 15 marca (czwartek) 7:30 - 11:30

Wpłaty wynikające z ww. decyzji będą przyjmowane w tych samych godzinach. Jednocześnie Sołtys Piasku informuje, że wpłat  można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub przez wpłatę na konto urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania nakazu płatniczego (pierwsza rata).

W tym samym czasie będzie możliwość odbioru Zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tego tytułu można wpłacać w kasie UM bez prowizji lub na indywidualne konto wskazane  w zawiadomieniu. 

 

Warsztaty w Domu Kulejących Aniołów

Kulejące Anioły zapraszają wszystkich do swojego nowego domu na cykl spotkań warsztatowych, które kierowane są do dzieci (pod opieką dorosłych), młodzieży i dorosłych mieszkańców Piasku. Pierwsze warsztaty odbędą się w miesiącu marcu i poświęcone będą nadchodzącym Świętom Wielkanocnym.

Harmonogram spotkań:

- 7 marca (środa) warsztaty ceramiczne, glina „Artystyczna Wielkanoc” z elementami bibułkarstwa, papiero-terapia o godz. 16:00-19:00

- 14 marca (środa) warsztaty drewniane elementy: „Pisanki, wielkanocne drewniane figurki” prace wykonane techniką decoupage  o godz. 16:00-19:00

- 21 marca (środa) warsztaty „Palma Wielkanocna” o godz. 16:00-19:00

- 28 marca (środa) warsztaty cukiernicze: „Wypiek bab wielkanocnych, mazurków i baranków” o godz. 16:00-19:00. W tym dniu zapraszamy wszystkich nie tylko na poczęstunek ale również na wspólny śpiew przy akompaniamencie zespołu muzycznego i wysłuchanie poezji Pana Jana Szafrona. 

Zapraszamy chętne osoby do uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych, ilość osób ograniczona. Zapisy i więcej informacji u Sołtysa Barbary Psik tel. 601-47-71-77. O terminach następnych warsztatów będziemy Państwa na bieżąco informować. 

 

Agencja Pocztowa w Piasku

Od początku lutego w Piasku na ul. mjr. H. Sucharskiego 2 swoją działalność rozpoczęła Agencja Pocztowa

Czynna jest:

poniedziałki 12.00-20.00

wtorki, środy, czwartki, piątki 8.00 - 16.00

soboty nieczynna

niedziele nieczynna

 

Najbliższa Placówka Pocztowa czynna dłużej:

dni powszednie: Pszczyna, ul. Stefana Batorego w godz. 7.30-19.30

w soboty: Pszczyna, ul. Stefana Batorego w godz. 7.30-13.00

w niedziele: Tychy, Al. Bielska 107 w godz. 10.00-18.00

całodobowo: Katowice, ul. Pocztowa 9, 24h

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Piasku w miesiącach luty i marzec 2018r.

Ulice:
Aleja Dębowa, Azalii, Forsycji, Gajowa, Hortensji, Jasna, Jaśminów, Kochanowskiego, Kolejowa, Leśna, Magnolii, Majora Sucharskiego, Mickiewicza, Paderewskiego, Słowackiego, Szkolna
odbiór popiołu: 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec;
odbiór pozostałych odpadów komunalnych: 8 i 22 luty, 8 i 22 marzec;
odbiór odpadów segregowanych: 20 luty, 20 marzec;
 
Pozostałe ulice:
odbiór popiołu: 14 i 28 luty,  14 i 28 marzec;
odbiór pozostałych odpadów komunalnych: 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec;
odbiór odpadów segregowanych: 20 luty, 20 marzec.
 
Wiosenna zbiórka wielkich gabarytów odbędzie się w marcu lub w kwietniu, jesienna we wrześniu lub październiku. 
 
Odbiór odpadów odbywa się w godzinach od 7:00-20:00.

W ŚRODĘ OGRANICZENIA W DOSTAWIE PRĄDU

Mieszkańcy Piasku ulicy Sucharskiego od nr 61 do nr 85 i ulicy Paderewskiego od nr 29 do nr 49 i od nr 52 do nr 78 muszą przygotować się na braki w dostawie prądu dnia 21 lutego tj. środa  w godzinach od 8.00-14.00. Pracownicy Taurona planują prace modernizacyjne sieci w tym dniu.

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Zaloguj