Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 25 Maj 2024    |    Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda

Ośrodek Kultury "Kaniówka"

ul. Katowicka 63
43-211 Piasek
Gospodarz obiektu Sabina Staisz tel. 668 57 64 29

Kaniówka - Izba Tradycji- Kaniówka

W roku 1994 obchodziliśmy w Piasku jubileuszową rocznicę 525-lecie historycznej daty powstania naszego sołectwa. Z tej okazji Rada Sołecka, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich oraz wielu aktywnie społecznie działających mieszkańców Piasku, zorganizowały wspaniałą uroczystość jubileuszową z ciekawym programem artystycznym. Z tej okazji z inicjatywy Pani Iwony Pinocy oraz członkiń KGW zorganizowano wystawę dawnych przedmiotów, sprzętu, mebli tzw. „staroci”, używanych w dawnych latach przez naszych przodków. Wyrazić należy duże uznanie i podziękowanie Pani Iwonie oraz wszystkim członkiniom KGW za zebranie w/w eksponatów od mieszkańców Piasku. Dziękujemy również wszystkim ofiarodawcom eksponatów- pamiątek rodzinnych za te dary do Izby Tradycji. Tak zebrane eksponaty zostały wystawione w sali Ośrodka Kultury Kaniówka. Zwiedzający wystawę wyrażali pełne uznanie dla organizatorów wystawy i zasugerowali aby taką wystawę urządzić na stałe /Izbę Tradycji/. Rozpoczęto dalsze zbieranie eksponatów . W roku 1995 na wniosek ówczesnych radnych miejskich z Piasku, Pana Mariana Marekwia i Pana Jana Żywczoka, Rada Miasta podjęła uchwałę o etapowym- generalnym remoncie zrujnowanego obiektu Kółka Rolniczego – Kaniówki. W ramach powyższych prac postanowiono rozpocząć adaptację – remont dwóch pomieszczeń na piętrze z przeznaczeniem na Izbę Tradycji. Całość wymienionych prac koordynował, zorganizował i nadzorował członek zarządu KR i radny Pan Marian Marekwia. W prace te zaangażowanych było również wielu mieszkańców Piasku np. Pan Leszek Fuchs – stolarka, Pan Grzelski – wykonanie pięknych krat oraz członkowie Kółka Rolniczego. Adaptację- remont ukończono w 2003 roku i rozpoczęto wyposażanie w/w pomieszczenia- Izby Tradycji w zebrane eksponaty. Tak powstała Izba Tradycji. Uroczyste otwarcie Izby Tradycji odbyło się we wrześniu 2003 roku w czasie lokalnych dożynek sołeckich i z okazji 10-lecia zespołu Pioskowianie. Otwarcia dokonał burmistrz ś.p. Pan Henryk Studzieński, a pomieszczenia uroczyście poświęcił ks. prob. Michał Motyka. Była to przecudowna uroczystość z której posiadamy dokumentacje filmową i fotograficzną (zdjęcia). W latach następnych trwały dalsze prace adaptacyjno- remontowe np. wyremontowano poddasza z przeznaczeniem na eksponaty żniwno- rolnicze. Tak powstała i otwarta Iza Tradycji żyła i żyje swoim kulturalnym życiem. Oprócz wielu osób dorosłych stałymi odwiedzającymi Izbę Tradycji jest młodzież szkolna i przedszkolna. (patrz internet zespół szkolno przedszkolny) Z eksponatami, historią, tradycją życia dnia codziennego naszych przodków zapoznają oprowadzający Pana Marian Marekwia oraz Pani Helena Fuchs. Ta Izba Tradycji jest dużą wartością kulturalną członkiń KGW i które dalej opiekują się nią jako owoc swojej wieloletniej działalności. Z inicjatywy Pani sołtys Pani Barbary Psik została wykonana sesja fotograficzna eksponatów Izby Tradycji, a której efekty zostają przedstawione poniżej w formie zdjęć.

ZOBACZ ZDJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE IZBĘ TRADYCJI

ZOBACZ ZDJĘCIA POWSTAŁEJ IZBY TRADYCJI..

Opisał inż. Marian Marekwia
Sekretarz K. R. Piasek
01.06.2013

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj