Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 11 Lipiec 2020    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt

Kolejne pismo do Burmistrza w sprawie ul. Wolności

Grzegorz Kędzior Piasek, 22.03.2017
ul. Wolności 6
43-211 Piasek

L.dz.: Piasek/GK/02/2017

Pan Dariusz Skrobol
Burmistrz Miasta Pszczyna
Urząd Miejski w Pszczynie
43-200 Pszczyna, Rynek 2

Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Pszczynie
Urząd Miejski w Pszczynie
43-200 Pszczyna, Rynek 2


Dotyczy: przebudowy ul. Wolności w Piasku
Pisma związane:
[1] Zestawienie wydatków na drogi gminne w latach 2007 – 2015 (Miasto i Gmina Pszczyna)
[2] Pismo UM w Pszczynie nr FN.I.ZD-73.2016 z dnia 07.11.2016r.
[3] Pismo mieszkańców ul. Wolności z dnia 28.11.2016r.
[4] Pismo nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-02249/2016 z dnia 29.12.2016r.
[5] Pismo dot. przebudowy ul. Wolności w Piasku z dnia 07.03.2017r.

Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni Rady Miejskiej
W nawiązaniu do pisma wymienionego w poz. Nr [5], dotyczącego przebudowy ul. Wolności w Piasku z dnia 07.03.2017 roku, stanowiącego kontrargumentację na pismo z poz. Nr [4] Burmistrza Pszczyny (odpowiedź na wniosek mieszkańców ul. Wolności w Piasku w sprawie projektu przebudowy ul. Wolności) w kontekście rozstrzygniętej procedury w postępowaniu przetargowym na: „Przebudowę ul. Mickiewicza w Piasku wraz z kanalizacją deszczową” składam formalny obywatelski wniosek o:


zabezpieczenie i przekierowanie części niezbędnych środków finansowych, stanowiących pozostałość kwoty: 1 799 072, 89 pln brutto przeznaczonej w kosztorysie inwestorskim.: dla zadania pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Piasku, wraz z kanalizacją deszczową” po podpisaniu umowy na realizację zadania,
na:
wykonanie w 2017 roku projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Wolności w Piasku od ul. Kolejowej w Piasku do ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie (około 1,9 km) wraz z podziałem nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji przebudowy ul. Wolności zgodnie z planem miejscowym.
Wymieniona w powyższym wniosku dokumentacja projektowa będzie stanowi
podstawę do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z podziałem nieruchomości dla przebudowy ul. Wolności w sołectwie Piasek, zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10.04.2003r. (tzw. specustawa drogowa) .
W/w dokumenty tj.: decyzja ZRID oraz zatwierdzony przez nią projekt budowlano-wykonawczy wraz z prawomocnymi podziałami nieruchomości pod pas drogowy będą stanowić niezbędne dokumenty o charakterze formalno-prawnym, koniecznym do przeprowadzenia procedur odszkodowawczych dla zajętych nieruchomości, co w konsekwencji w sposób docelowy ureguluje kwestie własności gruntów w aspekcie funkcjonowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piasek oraz zapewni posiadanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji przebudowy ul. Wolności.
Przeznaczenie wnioskowanych środków na opracowanie dokumentacji będzie stanowiło istotny krok w kierunku poprawy standardu infrastruktury drogowej sołectwa Piasek, który od wielu lat znacznie odbiega od obowiązujących standardów w tym zakresie, a także wstęp do spełnienia rok rocznie odwlekanej deklaracji władzy samorządowej w sprawie zapewnienia mieszkańcom cywilizowanego dojazdu do ich posesji.
Również, zgodnie z zapisami Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., tj. z art. 20 pkt 2: […Do zarządcy drogi należy w szczególności: opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich jak również pełnienie funkcji inwestora…] będzie realizacją zadań Inwestora, którym w tym przypadku Państwo jesteście.
Nadmieniam jednocześnie, iż wnioskowane zabezpieczenie finansowe stanowiące pozostałą część środków przeznaczonych na realizację przebudowy ul. Mickiewicza tj. około 1,1 mln pln brutto nie zmieni wówczas celu finansowania pozostając w zakresie wydatków inwestycji drogowych i jest jednocześnie kwotą, która gwarantuje wykonanie w/w dokumentacji projektowej, co mogę potwierdzić swoim ponad trzynastoletnim doświadczeniem zawodowym w branży drogowej.

 


Do wiadomości:
- Pani Barbara Psik – Sołtys Sołectwa Piasek, 43-211 Piasek, ul. Sucharskiego 1
- Mieszkańcy Sołectwa Piasek – poprzez portal www.piasek24.pl

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj