Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 18 Marzec 2019    |    Imieniny: Anzelm, Cyryl, Edward

Wycieczka do Lichenia 2017

Zarząd KR i KGW serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę do Lichenia w dniach 16-17 września 2017 r. Wyjazd spod Ośrodka Kultury Kaniówka o godzinie 7.00, koszt wycieczki 120 zł w tym: przejazd, nocleg, przewodnik, ubezpieczenie. Zapisy na wycieczkę oraz więcej informacji u pani Małgorzaty Anderko pod numerem telefonu 795-028-780.

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

„Segreguję, koszę, kompostuję” pod takim hasłem Urząd Miejski w Pszczynie uruchamia program bezpłatnego użyczania mieszkańcom kompostowników o poj. 900 l. - dla  nieruchomości zamieszkałej. W poniedziałek 31 lipca rozpocznie się nabór wniosków. 

Czytaj więcej: Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

Spotkanie w sprawie planów PKP dot. Piasku

Dnia 24 lipca br (poniedziałek) o godz. 17.00 w salce środowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku ul. Katowickiej 63 odbędzie się spotkanie z projektantem i przedstawicielami PKP PLK SA. w sprawie „koncepcji remontu linii E65 na wysokości sołectwa Piasek”. Na spotkaniu zostanie omówiony zakres planowanej inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami

Wniosek radnej B. Psik dot. koncepcji projektu remontu linii E65 na wysokości sołectwa Piasek oraz odpowiedź

źródło: http://bip.pszczyna.pl/

Od 17 czerwca nowe zasady wycinki drzew

To już ostatnie dni, kiedy właściciel nieruchomości może wyciąć drzewo bez jakiejkolwiek kontroli gminy. W piątek opublikowano nowelizację, która zaostrza złagodzone na początku roku przepisy ustawy o ochronie przyrody - wracają pomiary obwodów na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci wycinki, a gminni urzędnicy będą w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.

Czytaj więcej: Od 17 czerwca nowe zasady wycinki drzew

Pszczyński Budżet Obywatelski 2018

Piątego czerwca rozpoczynamy kolejny proces materializacji Państwa pomysłów na otaczającą nas rzeczywistość. Mamy, tradycyjnie już, do zagospodarowania 2 000 000 zł. Propozycję należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej, lub po prostu wpaść przy okazji do urzędu, gdzie pracownicy udostępnią dokumenty i udzielą stosownej pomocy.

więcej

Informacja Burmistrza w sprawie utrzymywania rowów melioracyjnych

Szanowni Państwo, 

apeluję i proszę wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o wykonywanie obowiązku ich konserwacji i bieżące utrzymanie w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie: wykaszanie, usuwanie zakrzewienia, odmulanie dna rowu, naprawa wylotów drenarskich. 

Rowy stanowią ciąg sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego utrzymywania powoduje zagrożenie podtopieniowe. 

Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych dokonywana była na całej długości. Konserwacja rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał właściwego utrzymania końcowych odcinków rowów. Z budżetu gminy nie mogą być finansowane obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości.

W sytuacji nie wywiązywania się z obowiązków określonych ustawą, decyzję zobowiązującą do wykonania konserwacji rowów wydaje Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Jeśli którykolwiek z właścicieli korzystających z danego rowu melioracyjnego ma zastrzeżenia, co do wykonywania obowiązku utrzymania tego rowu przez innych właścicieli tegoż rowu, powinien zwrócić się z wnioskiem do starosty o wydanie stosownej decyzji określającej wykonanie tego obowiązku. Problem przymuszenia do udrożnienia rowu leży w gestii jednego z właścicieli rowu (w drodze powództwa cywilnego) bądź Starosty pszczyńskiego, jako organu właściwego w wyżej wymienionej sprawie. W myśl art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawa wodnego    (Dz. U. 2015r., poz.469), utrzymywanie urządzeń wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, a jeśli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

Jeżeli obowiązek, o którym mowa powyżej, nie jest wykonywany, to organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy ich wykonania.

Mając na uwadze powyższe proszę o prawidłowe wykonanie wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie właściwego utrzymania rowów. 

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol

Pomóż piłkarzom z Piasku - wybory w Czarnych

Zarząd KS Czarni Piasek zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego zostaną wybrani nowi członkowie zarządu. - Pomóżmy naszemu klubowi - apeluje sekretarz KS Czarni Piasek, Michał Pawlak.

8 czerwca 2017 r.  o godzinie 18.0  w siedzibie klubu (ul. Słowackiego 22) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Klubie Sportowym Czarni Piasek. Zarząd klubu zaprasza wszystkich sympatyków piłki nożnej z naszej miejscowości. - Brakuje nam rąk do pomocy. Drużyna seniorów pewnie zmierza po awans do klasy A, juniorzy są w ścisłej czołówce swoich rozgrywek. Pracy jest jednak sporo, dlatego w imieniu zarządu zapraszam wszystkich tych, którym los naszego klubu nie jest obojętny. Nie trzeba mieć pieniędzy, wystarczy trochę wolnego czasu i chęci do działania - zaprasza Michał Pawlak, sekretarz KS Czarni Piasek.

 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 16 maja 2017r.

 Zawiadamia się, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice-Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E 60) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. Inwestycją objęte są między innymi nieruchomości w Piasku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia  w  Wydziale  Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w godzinach od 9.00 do 14.00, pok. 523 (IV piętro, tel. 32 20 77 523)  w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia tj. dnia 23 maja 2017r. (tablica ogłoszeń UM Pszczyna). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

obwieszczenie

 (Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek [pogrubiono działki podlegające podziałowi])

Zarząd KGW i KR organizuje wycieczkę

Zarząd KGW i KR organizuje wycieczkę na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej, dnia 03 czerwca 2017 r. (sobota) wyjazd spod Ośrodka Kultury Kaniówka  o godz. 7 00. Zapisy i więcej informacji u Pani Małgorzaty Anderko pod numerem telefonu 795028780. W wycieczce mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Piasku. Serdecznie zapraszamy.

Odpowiedź Burmistrza Pszczyny oraz kolejne pismo

Odpowiedź Burmistrza Pszczyny oraz kolejne pismoGrzegorz Kędzior Piasek, 09.05.2017

ul. Wolności 6

43-211 Piasek

 

L.dz.: Piasek/GK/04/2017

 

Pan Dariusz Skrobol

Burmistrz Miasta Pszczyna

Urząd Miejski w Pszczynie

43-200 Pszczyna, Rynek 2

 

Państwo

Radni Rady Miejskiej w Pszczynie

Urząd Miejski w Pszczynie

43-200 Pszczyna, Rynek 2

Dotyczy: przebudowy ul. Wolności w Piasku

Pisma związane:

[1] Zestawienie wydatków na drogi gminne w latach 2007 – 2015 (Miasto i Gmina Pszczyna)

[2] Pismo UM w Pszczynie nr FN.I.ZD-73.2016 z dnia 07.11.2016r.

[3] Pismo mieszkańców ul. Wolności z dnia 28.11.2016r.

[4] Pismo nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-02249/2016 z dnia 29.12.2016r.

[5] Pismo dot. przebudowy ul. Wolności w Piasku z dnia 07.03.2017r.

[6] Pismo nr: Piasek/GK/02/2017 z dnia 22.03.2017r.

[7] Pismo nr: Piasek/GK/03/2017 z dnia 27.03.2017r.

[8] Pismo UM w Pszczynie nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-00571/2017 z dnia 12.04.2016r.

Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni Rady Miejskiej

W odpowiedzi na pismo nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-00571/2017 z dnia 12.04.2016r (data nadania: 14.04.2017) stanowiącego odzew Burmistrza na pismo nr [5] oraz wniosek mieszkańców przekazany pismem nr [7] dotyczący zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na wykonanie w 2017 roku projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Wolności w Piasku wraz z podziałem nieruchomości, na wstępie pragnę przytoczyć zapisy wprowadzające do podstawowego aktu prawnego którymi winny, w swoim postępowaniu, kierować się organy administracji publicznej tj. Kodeksu Postepowania Administracyjnego ( Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z dn. 14.06.1960):

Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Czytaj więcej: Odpowiedź Burmistrza Pszczyny oraz kolejne pismo

Po 1 września 2017 ograniczenia w opalaniu domów.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 %

Uchwała antysmogowa – co należy wiedzieć

WIĘCEJ

Dofinansowanie do wymiany pieca

WFOŚ ogłosił warunki programu w ramach którego można starać się o dofinansowanie do wymiany pieców. Wnioski można składać od 15 do 26 maja. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą.

 

Szczegóły są na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop. 

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj