Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 22 Kwiecień 2024    |    Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz

Obwieszczenie - Zebranie wiejskie 26 marca 2019

zebranie wiejskieObwieszczenie

na podstawie zarządzenia nr SG.0050.129.2019 Z 20.02.2019 r. Burmistrz Pszczyny zaprasza mieszkańców Sołectwa Piasek na sprawozdawczo-wyborcze zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 26.03.2019 r. O godz. 17.00
W Szkole Podstawowej nr 10, ul. Szkolnej 4

 OBWIESZCZENIE

 

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2018, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.
  4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór sołtysa – podjęcie uchwały.
  6. Wybór członków rady sołeckiej – podjęcie uchwały.
  7. Zatwierdzenie preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu w 2019 r. – podjęcie uchwały.
  8. Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.


W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE  ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,  BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.


BURMISTRZ PSZCZYNY

DARIUSZ SKROBOL

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj