Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 22 Kwiecień 2024    |    Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu ograniczenia niskiej emisji – etap II na terenie gminy Pszczyna

Informujemy, iż Gmina Pszczyna przystępuje do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap II na rok 2019, na terenie Gminy Pszczyna. Program realizowany będzie zgodnie z regulaminem przyjętym Uchwałą Nr IV/39/19 Rady Miejskiejw Pszczynie z dnia 17 stycznia 2019r.Dotacje przyznawane będą mieszkańcom Gminy Pszczyna maksymalnie do 60% kosztów na następujące zakresy:

 

 

1) Wymianę źródła ciepła na:

• kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN303-5:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej 

i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),

• kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, 

wg kryteriów zawartych w normie PN-EN303-5:20125:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone 

w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185(maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),

• kocioł gazowy (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),

• kocioł olejowy (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN).

2) Instalację centralnego ogrzewania w zakresie:

• modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym 

w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o. (maksymalna dotacja wynosi: 3 000 PLN).

3) Termomodernizację - w kwocie łącznej nie większej niż 10 000 PLN, dla zakresu polegającego na:

• dociepleniu ścian zewnętrznych,

• dociepleniu stropodachu/dachu,

• wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

Dotacja do termomodernizacji dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych.

Nabór wniosków rozpocznie się od poniedziałku, 4 marca 2019 roku od godziny 9.00 i trwać będzie do dnia 18 marca 2019. Lista rankingowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu będzie sporządzona w oparciu o kolejność składania kompletnychwniosków. Składanie wniosków możliwe będzie poprzez:

1) Złożenie wniosku poprzez formularz elektroniczny pod adresem:https://bazapgn.pl/wniosek/pszczyna

następnie przekazanie wersji papierowej podpisanego wnioskuna wskazany adres pocztą lub złożenie w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 7 dni od daty złożenia wersji elektronicznej (w przypadku nadania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

2) Złożenie pisemnego wniosku w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w Pszczynie przy ul. Kopernika 3 boks nr 13. Po raz pierwszy POK będzie czynny 

4 marca 2019 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 (ze względu na pierwszy dzień naboru).

Ranking tworzony będzie w oparciu o termin zarejestrowania wniosku w systemie do zgłaszania wniosków. Wnioski składane papierowo i elektronicznie traktowane są równoważnie.

Kompletny wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja /aktualny wypis z księgi wieczystej (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku).

Istnieje możliwość pobrania bezpłatnie elektronicznej wersji księgi wieczystej pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do(niezbędne jest wydrukowanie co najmniej działu II, tj. działu określającego własności);

2) Pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania lub docieplenia ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Wzór dokumentu można pobrać tutaj.

3) Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku, a razie jego braku inny dokument, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub oświadczenie wnioskodawcy.

Wzór dokumentu można pobrać tutaj. 

Nabór wniosków przeprowadzany jest w celu pozyskania środków w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowy z mieszkańcami będą podpisywane po uzyskaniu decyzji. Planowany termin podpisania umów to maj 2019 roku.

 

WNIOSEK

Ogłoszenie o naborze do pobrania

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI – ETAP II NA TERENIE GMINY PSZCZYNA

Informujemy, iż Gmina Pszczyna przystępuje do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap II na rok 2019, na terenie Gminy Pszczyna. Program realizowany będzie zgodnie z regulaminem przyjętym Uchwałą Nr IV/39/19 Rady Miejskiejw Pszczynie z dnia 17 stycznia 2019r.Dotacje przyznawane będą mieszkańcom Gminy Pszczyna maksymalnie do 60% kosztów na następujące zakresy:
1) Wymianę źródła ciepła na:
• kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN303-5:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej 
i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),
• kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, 
wg kryteriów zawartych w normie PN-EN303-5:20125:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185(maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),
• kocioł gazowy (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),
• kocioł olejowy (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN).
2) Instalację centralnego ogrzewania w zakresie:
• modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym 
w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o. (maksymalna dotacja wynosi: 3 000 PLN).
3) Termomodernizację - w kwocie łącznej nie większej niż 10 000 PLN, dla zakresu polegającego na:
• dociepleniu ścian zewnętrznych,
• dociepleniu stropodachu/dachu,
• wymianie okien i drzwi zewnętrznych.
Dotacja do termomodernizacji dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych.
Nabór wniosków rozpocznie się od poniedziałku, 4 marca 2019 roku od godziny 9.00 i trwać będzie do dnia 18 marca 2019. Lista rankingowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu będzie sporządzona w oparciu o kolejność składania kompletnychwniosków. Składanie wniosków możliwe będzie poprzez:
1) Złożenie wniosku poprzez formularz elektroniczny pod adresem:https://bazapgn.pl/wniosek/pszczyna
następnie przekazanie wersji papierowej podpisanego wnioskuna wskazany adres pocztą lub złożenie w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 7 dni od daty złożenia wersji elektronicznej (w przypadku nadania pocztą liczy się data stempla pocztowego)
2) Złożenie pisemnego wniosku w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w Pszczynie przy ul. Kopernika 3 boks nr 13. Po raz pierwszy POK będzie czynny 
4 marca 2019 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 (ze względu na pierwszy dzień naboru).
Ranking tworzony będzie w oparciu o termin zarejestrowania wniosku w systemie do zgłaszania wniosków. Wnioski składane papierowo i elektronicznie traktowane są równoważnie.
Kompletny wniosek powinien zawierać następujące załączniki:
1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja /aktualny wypis z księgi wieczystej (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku).
Istnieje możliwość pobrania bezpłatnie elektronicznej wersji księgi wieczystej pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do(niezbędne jest wydrukowanie co najmniej działu II, tj. działu określającego własności);
2) Pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania lub docieplenia ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych.
Wzór dokumentu można pobrać tutaj.
3) Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku, a razie jego braku inny dokument, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub oświadczenie wnioskodawcy.
Wzór dokumentu można pobrać tutaj. 
Nabór wniosków przeprowadzany jest w celu pozyskania środków w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowy z mieszkańcami będą podpisywane po uzyskaniu decyzji. Planowany termin podpisania umów to maj 2019 roku.

 

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj