Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 4 Sierpień 2021    |    Imieniny: Dominika, Jan, Protazy

„RODZINA 500 +”

Gdzie można pobrać druki wniosków:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a (od 21 III 2016r.)
- Urząd Miejski w Pszczynie ul. Rynek 2 (od 21 III 2016r.)
- sekretariaty szkół podstawowych na terenie Gminy Pszczyna (od 21 III 2016r.)
- punkty dyżurów pracowników socjalnych w sołectwach (od 21 III 2016r.)
- strony internetowe: www.opspszczyna.pl lub www.mrpips.gov.pl
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. między innymi w:
1.Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a
- od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00 (od 1.IV do 13.V);w godz. 7.00 -15.00 (od 16.V), w soboty od 8.00-13.00 (2,9,16, 23,30 kwietnia i 7 i 14 maja)
2. Sołtysówce w Piasku 5 i 26 kwietnia; 10 maja w godz. 8.00-14.00  
Najważniejsze informacje o programie:
500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli zamieszkuje z rodzicami i utrzymuje się ze wspólnych dochodów.
Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny (dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci).W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć: oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym uzyskanych w 2014 roku, a w przypadku rolników również oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Jeżeli sytuacja dochodowa rodziny w porównaniu do 2014 roku nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczenia sam ustali wysokość dochodów. Jeżeli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu.
Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1.IV do 1.VII  2016 r. rodzice dostaną wyrównanie od 1.IV.2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony od 2.VII, to świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. Wypłata nastąpi dopiero po doręczeniu decyzji wnioskodawcy.
W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od IV. 2016 r. do 30.IX.2017r. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1.X do 30.IX następnego roku kalendarzowego.
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
W celu sprawnej realizacji wypłat świadczenia jak również ze względów bezpieczeństwa osób pobierających jednorazowo znaczne kwoty gotówki z kasy OPS, zalecanym sposobem wypłaty świadczenia jest przelew na konto osobiste wnioskodawcy.

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj