Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 11 Lipiec 2020    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt

Zebranie wiejskie

ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA OGÓLNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.02.2014 O GODZ. 17:00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W PIASKU


W programie zebrania:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania – przywitanie przybyłych mieszkańców i gości
2. Wybranie protokolanta
4. Sprawozdanie Sołtysa z działalności za rok 2013, dyskusja nad sprawozdaniem
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Sołeckiej
6. Zapoznanie mieszkańców z projektem planu rzeczowo – finansowego na rok 2014 i dyskusja mieszkańców
7. Podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na rok 2014
8. Wystąpienie przedstawiciela referatu zarządzania kryzysowego – „Zachowanie się ludności w stanach zagrożenia, rodzaje i zasady ewakuacji”.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu wydatków na rok 2014
10. Wystąpienie zaproszonych gości
11. Wolne głosy, wnioski, zapytania
12. Zakończenie obrad zebrania

W przypadku braku statutowej frekwencji następne zebranie odbędzie się w drugim terminie, to jest w tym samym dniu po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych
Sołtys Sołectwa Piasek

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj