Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 11 Lipiec 2020    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt

Gospodarka odpadami w Gminie Pszczyna oraz Harmonogram wywozów odpadów w Sołectwie Piasek

Urząd Miejski w Pszczynie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/393/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013r. na terenie gminy Pszczyna obowiązują następujące stawki:

 

- 16,00 zł/ osobę/miesiąc,

- 9,20 zł/osobę/miesiąc (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny).

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani byli do
30 kwietnia 2013r. złożyć w Urzędzie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których w punkcie H.1. należy wpisać jedną z ww. stawek.

Należność z tytułu wywozu odpadów komunalnych można wpłacać bez prowizji w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w dniach: poniedziałek w godz. od 7:00 do 15:30, od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 14:30 lub na konto Urzędu Miejskiego:
ING Bank Śląski S.A. O/Bielsko Biała nr 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 z dopiskiem „opłata za wywóz odpadów”

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przykładowo wypełniona deklaracja

Nowości w systemie gospodarowania odpadami

Deklaracja na dodatkowe usługi

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2014R

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj