Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 24 Październik 2017    |    Imieniny: Marty, Marcina, Rafała

Urząd Miejski zbiera informacje o chętnych do wymiany pieców i termomodernizacji

Czytaj więcej: Urząd Miejski zbiera informacje o chętnych do wymiany pieców i termomodernizacji

   Urząd Miejski w Pszczynie rozpoczyna realizację I etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy, który zakłada likwidację  10-letnich lub starszych kotłów na paliwa stałe takie jak miał, węgiel, muł węglowy lub flot. Planuje się również wymianę niskosprawnych kotłów gazowych, dopłaty do montażu kolektorów słonecznych oraz dociepleń budynków mieszkalnych. To kolejne działania mające ograniczyć niską emisję, które w ostatnim czasie realizowane są na terenie Pszczyny.

W celu pozyskania środków zewnętrznych Urząd Miejski zobligowany jest do określenia szacunkowej liczby uczestników w programie dofinansowania do wymiany kotłów i dociepleń budynków. 

Ankieta stanowić będzie podstawową informację, na podstawie, której wypracowane zostaną główne kierunki wsparcia finansowego. Informacje od mieszkańców pozwolą określić także skalę działania w gminie. Dzięki uzyskanym informacjom władze gminy uzyskają odpowiedź na pytanie jaką formę wsparcia mieszkańcy preferują? Wymianę kotłów na nowoczesne węglowe, gazowe, odnawialne źródła energii czy termomodernizację budynków. Dzięki tym działaniom osiągnięte zostaną określone efekty ekologiczne. Dokument można znaleźć również na stronie www.pszczyna.pl.

Wypełnione ankiety należy składać w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego w Pszczynie, pok. nr 4 osobiście lub listownie, droga e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17 marca 2017r. W przypadku wysłania ankiety pocztą, decyduje data wpływu ankiety do Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

źródło UM w Pszczynie

W naszym sołectwie ankiety „wstępne deklaracje” przystąpienia do projektu dostępne będą w sklepach: Max, Pani Celiny Klimek, Państwa Jabłońskich, Gama, ABC jak również w biurze sołtysa. Wszystkich zainteresowanych prosi się o złożenie takiej ankiety.

                 

 

Kolejna rewolucja śmieciowa

Czytaj więcej: Kolejna rewolucja śmieciowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, od 1 lipca 2017 roku zmienią się zasady segregacji śmieci w całej Polsce. Zmiany odczują mieszkańcy Pszczyny, gdzie zamiast dotychczasowego jednego worka do selektywnej zbiórki pojawi się kilka – oddzielne na papier, szkoło, a także tworzywa i metale. Osobno zbierane będą także odpady bio.

Mieszkańcy Pszczyny bardzo często chwalili wygodę, ponieważ w gminie Pszczyna odpady dzielono na sekcje suchą i mokrą. Dotychczas do żółtego worka wrzucało się wszystkie odpady segregowane, a szczegółowa selekcja odbywała się już na etapie procesu przeróbki.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza zmiany. Selektywnie zbierać będzie się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Obecnie mieszkańcy gminy płacą 10,80 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub 16,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ostatni przetarg na wywóz śmieci z gminy wygrała firma Remondis. Przetarg przestaje obowiązywać                  30 czerwca br. W najbliższym czasie Urząd Miejski rozpisze nowy, który będzie zakładał wprowadzenie zmian. Wszystkie samorządy muszą dostosować się do nowych przepisów. Zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska musi zaakceptować Rada Miejska, która wprowadzi nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna. Pełny tekst rozporządzenia znajduje się na stronie sejm.gov.pl                                                                             

 

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Czytaj więcej: Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Zniesiono między innymi wymóg uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z prywatnych posesji. Ustawa pozwala na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych z wyłączeniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków i  pomników przyrody oraz drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest niezbędne w przypadku:

• przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.

• nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 

• rolników (z wyjątkiem usuwania drzew/krzewów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży rolniczej),

• osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,

• wspólnot mieszkaniowych,

• osób dzierżawiących nieruchomości,

• osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,

• drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,

• drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

• drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze.

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. Drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 16 października do 1 marca.

Należy też zachować ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki, a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie pasa drogowego.

Potrzebne mieszkanie na terenie Piasku

Czytaj więcej: Potrzebne mieszkanie na terenie Piasku

Właściciel domu, który spłonął w wigilię przy ul. Katowickiej poszukuje dla siebie małego mieszkania w Piasku. Pan do końca lutego br. tymczasowo mieszka w Domu Turysty w Pszczynie. Jeżeli miałby ktoś jakieś małe mieszkanie, które mógłby wynająć Pan Henryk dla siebie proszony jest o kontakt pod numerem telefonu: 696 789 570. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego początkiem marca może dopiero rozpocząć rozbiórkę domu.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE W STRAŻY

Czytaj więcej: WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE W STRAŻY

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku zaprasza swoich członków na zebranie sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się 11 lutego 2017 tj. sobota o godzinie 17:00 w siedzibie straży. W tym roku mija 10 lat od reaktywacji naszej Jednostki.

Podsumowanie roku 2016 Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piasku

Czytaj więcej: Podsumowanie roku 2016 Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piasku

  W roku 2016 odbyły się następujące imprezy:

1. Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne - 28 styczeń.

2. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - 10 marzec.

3. Spotkanie biesiadne na Kaniówce - 07 kwiecień.

4. Wyjazd do Teatru w Katowicach (sztuka „Ożenek”) - 26 kwiecień.

5. Wyjazd na turnus rehabilitacyjno-wczasowy do Jastrzębiej Góry - 13 czerwiec.

6. Spotkanie biesiadne na Kaniówce - 16 lipiec.

7. Wycieczka do Brennej-Leśnicy - 03 sierpień.

8. Wycieczka plenerowa połączona z rejsem Kanałem Gliwickim - m-c wrzesień.

9 .Wycieczka do Wieliczki (Kopalnia Soli)  i do Krakowa Łagiewnik - m-c październik.

10. Organizacja "Dnia Seniora" - 25 październik.

11. Spotkanie Sprawozdawczo-Mikołajkowe - 15 grudzień.

 Część imprez organizowanych przez Zarząd Koła jest częściowo finansowanych ze składek członkowskich, część zaś odpłatnie. Co roku dzięki akceptacji Zebrania Wiejskiego, Koło otrzymuje dofinansowanie ze środków Rady Sołeckiej. Poza tym nie sposób zapomnieć o naszych stałych darczyńcach, a to : Panu Burmistrzowi Dariuszowi Skrobolowi, Z-cy Burmistrza Panu Grzegorzowi Wanotowi, Pani Sołtys Barbarze Psik, Pani Edycie Głombek, Pani Celinie Klimek, Pani Eugenii Jastrzębskiej (Restauracja Samanta). Pani przewodnicząca Aniela Piesiur przy współpracy z Biurem Podróży "Agata" w Żorach zorganizowała wczasy do Jastrzębiej Góry, Lubeni k/Rzeszowa i niektóre wycieczki.

W obecnej chwili nasze Koło liczy 126 członków. Staramy się nie zapominać o naszych solenizantach i jubilatach przygotowując dla nich drobne upominki oraz paczki świąteczne (wielkanocne i z okazji świąt Bożego Narodzenia).

Dziękujemy wszystkim za wspólne spotkania, przyjemną i miłą atmosferę. Mamy nadzieję, że ten rok spędzimy również w tak miłej, rodzinnej atmosferze, dającej nam wszystkim przyjemność i satysfakcję.

Zarząd KERiI

ZEBRANIE SOŁECKIE W PIASKU

Czytaj więcej: ZEBRANIE SOŁECKIE W PIASKU

Już dziś zapraszam na Zebranie Sołeckie, które odbędzie się dnia 28 lutego tj. wtorek o godz. 17.00 w ZSP w Piasku ul. Szkolna 4.  

PODZIEKOWANIE ZA ZBIÓRKĘ

Dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy w czasie naszego Koncertu Świątecznego wspomogli osoby poszkodowane w pożarze w Piasku. Uzbieraliśmy 1674,60 zł. Pieniądze te zostały wpłacone na konto utworzone przez Stowarzyszenie Omnibus i w całości zostaną przekazane poszkodowanym. Warto pomagać! Dziękujemy!

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Szanowni mieszkańcy! Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować za środki uzbierane w minioną sobotę i niedzielę w zbiórce publicznej na rzecz pogorzelców z naszego sołectwa. Kwota z dnia 14 stycznia to 1.389 zł, natomiast z dnia 15 stycznia to 9.788,25 zł. Łączna kwota to 11.177,25 zł.  Środki wpłacone zostały na konto Omnibusa od Parafian z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piasku. Uzbierane pieniądze  w całości trafią do poszkodowanych, stowarzyszenie nie pobiera z tej zbiórki żadnych opłat ani prowizji. Wpłaty ujawniane są na stronie stowarzyszenia www.omnibus.pless.pl, gdzie można śledzić jakie kwoty wpływają na  przedmiotowe konto. 

Organizatorzy zbiórki w Piasku

Nadal można pomagać rodziną poszkodowanym w pożarze wpłacając pieniądze na konto „Omnibusa”, z dopiskiem: „POMOC OFIAROM POŻARU” numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie 42 8448 0004 0027 7196 2001 0001

 

Została oświetlona siłownia zewnętrzna

Na terenie boiska Orlika końcem minionego roku została wybudowana nowa latarnia skierowana na siłownię zewnętrzną.

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Czytaj więcej: ZABAWA KARNAWAŁOWA

Rada Rodziców przy ZSP w Piasku zaprasza na Zabawę Karnawałową 25 lutego 2017 r. w Domu Weselnym Jabłońscy. Start godz. 19.00, gra FlashMusic. Bilety w cenie 100 zł od osoby do nabycia w sekretariacie szkoły.

Wymiana drzwi w Kaniówce

W ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 dnia 21 grudnia zostały wymienione wszystkie drzwi zewnętrzne w budynku „Kaniówki”. Był to ostatni element prac w ramach realizacji naszego Budżetu Obywatelskiego minionego roku.

Nowe przedszkole

Czytaj więcej: Nowe przedszkoleW minionym tygodniu została podpisana umowa z firmą F-Bud z Wodzisławia Śląskiego, która będzie budowała nowe przedszkole w Piasku. Termin zakończenia prac budowlanych planowany jest na 30 września 2017r. Następnie będą miały miejsce odbiory techniczne.

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

Zaloguj